pokus‎ > ‎

Everything you Always Wanted to Know About Sex...

posted May 26, 2010, 12:16 PM by Oleg Makara   [ updated Jan 25, 2013, 11:56 PM ]

David R. Reuben (b. November 29,1933) is a California psychiatrist, sex expert, and author of several books, such as Any Woman Can! and How to Get More out of Sex. His most famous book Everything You Always Wanted to Know About Sex (But Were Afraid to Ask), published in 1969 was translated into Slovak only. Do you know about some Czech version? Let us know if do, please, on ceo@EduEx.eu. 

Všetko, čo ste chceli vedieť o sexe,* ale ste sa báli opýtať.  Preklad slávnej knihy Dávida Roubíčka, pôvodom z Prahy. Posledné exempláre v slovenskom jazyku. Vydanie knihy sponzorovali nemenej známe farmaceutické firmy Janssen Cilag > Jonsson & Jonsson. Zopakujte si vedomosti, oživte a trénujte svoju slovenčinu v oblasti, kde jeden predsa nikdy nevie, kedy sa mu to ešte zíde. Alebo už naozaj nie? Nikdy nie je neskoro! Pripravujeme III. diel September Sex alias Sex v starobe so slovníkom zakázaných slov. Váš EduEx. Pozrite taktiež tu: CNN article about Reuben from 1999

Comments